Kutsu syyskokoukseen 21.9.2020 kello 17.00

Helsinki 8.9.2020

KOKOUSKUTSU

Arvoisa Tunne rintasi ry, rf:n jäsen

Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen, joka pidetään maanantaina 21.9.2020 klo 17.00, Vega -talossa, Kokoustila Cassiopejassa, osoitteessa Nordenskiöldinkatu 18 A (3. kerros), 00250 Helsinki, jossa myös Tunne rintasi ry:n toimisto sijaitsee. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Tunne rintasi ry hallitus päätti kevään 2020 poikkeustilanteen vuoksi siirtää yhdistyksen kevätkokouksen syyskokouksen yhteyteen.

Syyskokouksessa käsitellään myös sääntömääräiset kevätkokousasiat ja hallituksen esitys yhdistyksen sääntömuutokseksi. Ohessa tämän kokouskutsun liitteenä kokouksen esityslista, sekä sääntömuutos esitys. Voit halutessasi tilata muut kokouksen aineistot sähköpostitse Johanna Artolalta.

Sääntöjen 10§ mukaan jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Varsinaisina jäseninä olevilla yhdistyksillä on oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja jäsenmääränsä jokaista alkavaa 10.000 jäsentä kohden, kuitenkin korkeintaan kaksi (2) edustajaa. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla on kullakin yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Tarjoilun järjestämiseksi pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta viimeistään 18.9.2020 toimistoon sähköpostitse johanna.artola@tunnerintasi.fi tai puhelimitse 045 878 9280. Etäosallistujille lähetetään osallistumislinkki etukäteen.

Tervetuloa kokoukseen!

Tunne rintasi ry, rf

Anne Ylönen Johanna Artola
puheenjohtaja toiminnanjohtaja

Syyskokous 2020

Aika: maanantai 21.9.2020 klo 17.00

Paikka: Tunne rintasi ry, Nordenskiöldinkatu 18 A (3. kerros), 00250 Helsinki tai osallistuminen etäyhteydellä.

ESITYSLISTA

1) Kokouksen avaus

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Kokouksen järjestäytyminen

• puheenjohtajan ja sihteerin valinta

• pöytäkirjantarkastajien valinta

• muut tarvittavat kokousvirkailijat

4) Kokouksen työjärjestys

5) Vuosikertomus 2019

6) Vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastajan siitä antama lausunto sekä hallituksen esitys ylijäämän käytöstä

Hallituksen esitys: Ylijäämä lisätään yhdistyksen omaan pääomaan

7) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

8) Jäsenmaksut vuodelle ja mahdollinen liittymismaksu 2021

Hallituksen esitys: Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 25 euroa, alennettu jäsenmaksu 10 euroa koskee opiskelijoita, työttömiä tai muutoin pienituloisia, kannattajajäsenen jäsenmaksu on 50 euroa ja yhteisöjäsenen jäsenmaksu 250 euroa. Liittymismaksua ei oteta käyttöön.

9) Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvaus 2021

Hallituksen esitys: Kokouspalkkioita ei makseta. Matkakulut korvataan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville edullisimman tarkoituksenmukaisen kulkuneuvon mukaisesti.

10) Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

11) Talousarvio vuodelle 2021

12) Hallituksen jäsenmäärä ja varajäsenten määrä

Säännöt 6§: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuudesta kahdeksaan (6-8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä sekä enintään kolme (0-3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättää yhdistyksen syyskokous.

13) Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä erovuorossa ovat Riitta Salin ja Heidi Vekkeli ja hallituksen varajäsenistä erovuorossa ovat Ritva Ikonen ja Iris Johansson

Hallituksessa jatkavat varsinaiset jäsenet Sari Ahola, Liisa Järvinen, Hanna Kalliomäki ja Aija Saarinen.

14) Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta tarkastamaan yhdistyksen seuraavan vuoden taloutta ja hallintoa.

Hallituksen esitys: Tilintarkastajaksi valitaan HT Tuula Hirvonen ja varatilintarkastajaksi KHT Helena Sinisalo.

15) Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen Liite 1.

Hallituksen esitys: yhdistyksen sääntöjä muutetaan liitteessä olevan esityksen pohjalta.

16) Jäsenten esittämät asiat

Säännöt 9§: Syyskokouksessa käsiteltävästä asiasta on jätettävä kirjallinen esitys yhdistyksen hallitukselle 30.7. mennessä.

Jäsenten esittämiä asioita ei ole.

17) Muut asiat

18) Kokouksen päättäminen

Johanna Artola

toiminnanjohtaja

Tunne rintasi ry

johanna.artola@tunnerintasi.fi

puh. 045 8789 280

Tunne rintasi ry – rintaterveyden asialla vuodesta 1992.

Nordenskiöldinkatu 18 A

00250 HELSINKI

www.tunnerintasi.fi

FB: Tunne rintasi

Twitter: @tunnerintasi

Instagram: @tunnerintasi

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää ajankohtaisia

Hyvästit Omakuu-sovellukselle

Omakuu-sovellus on valitettavasti päädytty lopettamaan. Sovelluksen osalta tehtiin viime vuonna (2021) laaja selvitys mahdollisuudesta päivittää se saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi. Lisäksi suunniteltiin sen uusimista ominaisuuksiltaan nykyistä kuukautisten

Rintojen historiasta (ja vähän tissikirjankin)

Vuonna 2013 olin hoitovapaalla opiskeluterveydenhoitajan työstäni pienen lapsen kanssa. Olin valmistunut vuotta aiemmin seksuaalineuvojaksi, ja opintojen ohessa heräsi ajatus kirjan kirjoittamisesta aiheesta Rinnat. Syntyi tissikirja,

Neuletissikisa!

Neulettissikisa alkaa! Me Tunne Rintasi ry:llä järjestämme juhlavuoden kunniaksi neuletissikisan, ajalla 29.4.-30.9.2022. Mitä sitten ovat neuletissit? Neuletissit ovat yksinkertaisia ja hauskoja käsitöitä, joita jokainen voi

Coming Soon
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Skip to content